Подземни елементи

Подземни елементи Teleste:

TP-122-хх (4T, 08, 11, 14, 17, 20, 23) -  Outdoor 2-way Tap
TP-124-хх (8T, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29) -  Outdoor 4-way Tap