Ново партньорство: ECI Telecom и Уникомс Трейдинг

Израелската компания ECI Telecom и Уникомс Трейдинг декларираха ново партньорство, с цел търсене и разработване на нови взаимноизгодни възможности в България и Балканския регион.

ECI Telecom е водещ доставчик на мрежови инфраструктурни продукти, използвани масово от мобилни и фиксирани телеком оператори в световен мащаб.
Продуктите на компанията се използват най-активно от фирми в сферата на телекомуникациите, комуналните услуги, транспорта и отбраната, като сред тях водеща роля имат оптично-транспортни решения с продукти от сериите Apollo и пакетно-транспортни решения с продукти от серията NPT.

Като перспектива ECI Telecom работи усилено по концепцията за на т.нар. Software Defined Networking, който позволява на операторите и дори на крайните потребители по-голям контрол над мрежовите услуги. Компанията вече предлага продукт за повсеместен мрежови контрол управление, наречен LightSoft, който е един водещите в индустрията. ECI непрекъснато доразвива LightSoft и добавя нови възможности за контрол в рамките на Light Apps софтуерен пакет, за да осигури SDN приложения с добавена стойност като Bandwidth-on-Demand и Scheduled Services, както и отворени интерфейси за неограничено програмиране на трети страни. Комбинацията Уникомс Трейдинг и ECI, осигурява на потенциалните клиенти в региона  мрежови решения за бъдещето.